Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Elsők a Gyermekek Alapítvány, (továbbiakban: Alapítvány) által üzemeltetett adománygyűjtő honlap (http://elsokagyermekek.hu) használatára vonatkozó feltételeket.

Az Alapítvány célja, hogy támogassa a hátrányos helyzetű gyermekeket, oktatási programokkal és kulturális programok szervezésével.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A felhasználók adományozása csak az ÁSZF elfogadásával válik érvényessé.

Szervezet adatai:

Neve: Elsők a Gyermekek Alapítvány

Székhelye: 1106. Budapest, Gyakorló utca 12. 2./8.

Bankszámlaszám: 11716008-20204134

Telefonszám: +36 30/96-45-431

E-mai cím:  elsokagyermekeka@gmail.com

Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék

Cégjegyzékszám: 01-01-0011968.

Adószám: 18625323-1-42

ADOMÁNYGYŰJTÉS

A http://elsokagyermekek.hu/tamogatas/ oldalon a támogatási formát kiválasztva, majd http://elsokagyermekek.hu/penztar/ oldalra érve a bankkártyás fizetés opció választásánál megadott személyes adatokat a Barion Payment Zrt. kezeli a hatályos szabályzatának megfelelően. A Szolgáltató az ezeken a felületeken megadott adatok kezeléséért nem vállal felelősséget. Az adománygyűjtés során a Szolgáltató birtokába kerülő adatokra a törvényi szabályozásnak megfelelő adatvédelmi jogszabályok az irányadóak.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított adattörlési lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az elsokagyermekeka@gmail.com címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A FELHASZNÁLÓK JOGAI SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az elsokagyermekeka@gmail.com címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését és helyesbítését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.) További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat az elsokagyermekeka@gmail.com e-mail címen.

Általános Szerződési Feltételek módosítása:

Az Elsők a Gyermekek Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan megváltoztassa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása jelen honlapon történő közzétételkor lép hatályba.

Fizetési mód:

Az adományozó a támogatás ellenértékét elektronikus úton (bankkártyával) a megrendelés leadásakor. A bankkártyás fizetés esetén a támogatás megrendelése után a Támogató a támogatás ellenértékét a Barion Payment Zrt. által nyújtott fizetési szolgáltatás segítségével, a barion.hu oldalon keresztül egyenlítheti ki.

A Barion szolgáltatással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szervezetünk nem vállal felelősséget. Az adományozást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Társaság a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A Barion szolgáltatással történő díjfizetésről a következő linkeken tájékozódhat bővebben: VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ A BARION SZOLGÁLTATÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉSRŐL.

Panaszkezelés:

Esetleges panaszaival írásban, postai úton vagy e-mailben fordulhat hozzánk. Panaszát kivizsgáljuk és annak eredményéről írásban 30 napon belül tájékoztatjuk.

Önnek lehetősége van vitás helyzetben a Pest Megyei Békéltető Testülethez fordulni.

Elérhetősége:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail:nfh@nfh.hu